Disclaimer

disclaimer

 

Artikel 1 definities

Website: www.faberreklame.nl en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: Faber Reklame BV de bevoegde uitgever van de webpagina;

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Faber Reklame BV werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Faber Reklame BV geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Faber Reklame BV biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Faber Reklame BV is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Faber Reklame BV verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Faber Reklame BV kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Faber Reklame BV zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Faber Reklame BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;